Anunțuri privind organizarea licitaţei publice pentru concesionarea unui imobil – teren

Atașat găsiți 11 anunțuri privind organizarea de licitații publice pentru concesionarea de imobile – terenuri!

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


Unitatea administrativ – teritorială Chevereșu-Mare din Județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 14, 16, 22, 26, 27, 28, 38, 41 începând cu data de 05.10.2020 până la data de 03.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei Chevereșu Mare, conform art.14  alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu  modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Chevereșu Mare și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și sediul Primăriei Chevereșu Mare și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Pericol de pestă porcină!

Anunt de interes public!


Ca urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană la mistreții aflați în pădurea de pe raza localității Chevereșu Mare, vă rugăm să evitați să circulați pe drumul DC 147 (zona: pădure – inclusă atât comuna Chevereșu Mare cât și satul aparținător Dragșina), deoarece existăa riscul de a răspândi boala.
În cazul în care deplasarea este obligatorie este necesar să utilizați echipament adecvat și să respectați toate măsurile cu privire la dezinfectarea echipamentului și a autoturismului.
Dacă aveți orice suspiciune, anuntați de urgență medicul veterinar.