Comisia locală de fond funciar

Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a comunei Chevereșu Mare se modifică, având următoarea componență:

  1. Muia Marcel – primar – președintele comisiei
  2. Husariu Gheorghe – viceprimar – membru
  3. Sâman Marius – secretar comună – membru 
  4. Magiar Marius – specialist topo – membru
  5. Demenovschi Nicolae – specialist agricol – membru
  6. Olariu Codru – șef Ocol Silvic – membru
  7. Vucovan Aurel Dorel Trăilă – reprezentant proprietari – membru
  8. Coșteneanțu Cornel – reprezentant proprietari – membru
  9. Bâtea Nicolae – reprezentant proprietari – membru

Modificarea a fost realizată prin ordin al Instituției Prefectului pe care îl puteți descărca mai jos:

Ordin Instituția prefectului privind componența Comisiei locale de fond funciar

sau vizualiza aici: