Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului


Unitatea administrativ – teritorială Chevereșu-Mare din Județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 9, 14, 16, 22, 26, 27, 28, 38, 41 începând cu data de 05.10.2020 până la data de 03.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei Chevereșu Mare, conform art.14  alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu  modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Chevereșu Mare și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și sediul Primăriei Chevereșu Mare și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *