Registrul pentru evidența Hotărârilor de Consiliu Local

2020

Nr.
crt.
Data Denumire hotărâre de consiliu local
10 18.02.2020 Hotărâre
privind dezlipirea imobilului evidențiat în CF nr. 405057, situat în intravilanul localității Vucova, comuna Chevereșu Mare
9 18.02.2020 Hotărâre
privind dezlipirea imobilului evidențiat în CF nr. 401278, situat în intravilanul localității Dragșina, comuna Chevereșu Mare
818.02.2020Hotărâre
privind aprobarea devizului general actualizat și a părții de cofinanțare, pentru obiectivul de investiție Modernizare străzi în localitatea Chevereșu Mare, comuna Chevereșu Mare
7 18.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea intabulării pășunilor proprietatea comunei Chevereșu Mare
6 18.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea Agendei Culturale a comunei Chevereșu Mare pentru anul 2020
5 18.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 cu Anexă
4 18.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea Planului de Acțiune și Lucrări de interes local al comunei Chevereșu Mare, în 2020
3 18.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învământ preuniversitar de pe raza comunei Chevereșu Mare, pentru anul școlar 2020 – 2021
2 18.02.2020 Hotărâre
privind aprobarea contului anual de execuție bugetar pentru anul 2019
1 18.02.2020 Hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință

2019

Nr.
crt.
Data Denumire hotărâre de consiliu local
2523.12.2019Hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019 cu Anexă
24 17.12.2019 Hotărâre
privind aprobarea modificării Organigramei (Anexa 1) și a Statului de funcții (Anexa 2) ale Unității Administrativ Teritoriale Chevereșu Mare, județul Timiș cu Anexa 1 – Organigrama și Anexa 2 -Statul de Funcții
23 17.12.2019 Hotărâre
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distinctive practicate de RETIM ECOLOGIC SERVICES SRL
22 17.12.2019 Hotărâre
privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Chevereșu Mare, pentru anul școlar 2020-2021
21 17.12.2019 Hotărâre
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
20 17.12.2019 Hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019 cu Anexa
19 Hotărâre
18 Hotărâre