Registru de Dispoziții Primar

2020

Nr.crt.DataDescriere
1420.02.2020Dispoziția
privind încetarea plății alocației pentru susținerea familiei, pentru familia d-nei CSIZMADIA LĂCRĂMIOARA
13 20.02.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei, pentru familia d-lui BEGHEAN MARTIN
12 20.02.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei, pentru familia d-lui HANTEA LOREDAN
11 20.02.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei, pentru familia d-lui MIRON LAVINIA MARIA
10 20.02.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416 din 2001, pentru familia d-lui NEDA FLORIN IONEL
9 20.02.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei, pentru familia d-nei COVACIU EMANUELA MARIA
8 20.02.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei, pentru familia d-nei MIKLOȘ LĂCRĂMIOARA MĂRIOARA
7 20.02.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei, pentru familia d-nei LUNGU LAURA
6 20.02.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei, pentru familia d-lui NEDA FLORIN IONEL
5 20.02.2020 Dispoziția
privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a d-lui Dumitru Iulian
4 13.02.2020 Dispoziția
privind convocarea membrilor Consiliului Local Chevereșu Mare în ședința ordinară din data de 18.02.2020
322.01.2020Dispoziția
privind acordarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, d-lui GHEORGHE ILIE-MARIAN
2 22.01.2020 Dispoziția
privind modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav
1 22.01.2020 Dispoziția
privind privind constituirea comisiei de acceptare a servicilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, finanțate de catre A.N.C.P.I., de pe raza Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Chevereșu Mare