Alte documente

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aciza actele administrative, precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ

Probleme de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

Proiecte de acte administrative cu caracter normativ

Minute cu punctele de vedere exprimate de participanții la ședințe publice

Procese verbale ale ședințelor de consiliu local

Declarații de căsătorie

Alte documente care, conform legii, fac obiectul aducerii la cunoștința publică

Alte documente pe care autoritatea publică locală consideră că sunt oportune aducerii la cunoștința publică